dopasuj rozmiar czcionki: AAA

O FUNDACJI

Fundacja ORLEN – DAR SERCA została powołana przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Istnieje od 20 sierpnia 2001 roku.


WIZJA FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA:


  • Fundacja ORLEN – DAR SERCA – organizacja pożytku publicznego, realizuje w imieniu Fundatora długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży oraz pomocy lokalnym społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Fundacja buduje partnerskie relacje i rozwija swoje programy na drodze dialogu z interesariuszami oraz zamierza być wiodącym partnerem w obszarze prowadzonych działań.


MISJA FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA:


  • prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej;
  • aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.